sort proizvodi

Енергетска ефикасност

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за учешће привредних субјеката на  јавни конкурс у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Општине Трговиште  у 2022. години закључно са даном 10.08.2022.године.


 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за учешће грађана на  јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле вода на територији Општине Трговиште у 2022.години закључно са даном 10.08.2022.године.


Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјекта у спрово мера енергетске санације у домаћинствома путем уградње соларних панела

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричнеенергије за споствене потребе и унапређења


ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Трговиште за 2022. годину

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 1A

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 4

Odluka o izboru direktnih korisnika


 

Прелиминарна листа за енергетску санацију


 

Обавештење о продужетку рока

Рок за учешће на јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Трговиште у 2022 години продужен за 7 дана тј. закључно са даном 13.06.2022 године

 


 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22


Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Трговиште


 

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %