sort proizvodi

Енергетска ефикасност

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за подношење пријава на Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Трговиште за 2023. годину до 20.02.2024. године.

 

Odluka o produženju roka


 

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за подношење пријава на Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Трговиште за 2023. годину до 31.01.2024. године.

ODLUKA324


 

Ажурирана листа привредних субјеката 05.12.2023

Ажурирана листа привредних субјеката 20.10.2023


Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ Жалбени формулар

Жалбени механизам за Пројекат Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији (P176770)

Letak_zalbeni_mehanizam_SURCE Т.pptx

 

 


 

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Трговиште за 2023. годину

Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичне куће

Прилог 2 - Информација о потребној техничкој документацији


 

 

 

ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ПРЕГЛЕДОМ ЦЕНА И УСЛУГА

 

Јавни позив

prilog 1 - Prijava

Prilog 2 - Izjava

Prilog_3_info o dokumentaciji

Prilog 4 ESMP_energetska efikasnost


 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“


 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на територији општине Трговиште за 2022. годину закључно са даном 30.11.2022.године.


 

 

КОНАЧНА ЛИСТА ИЗАБРАНИХ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА


 

ЈАВНИ КОНКУРС   за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Трговиште за 2022. годину (обајвљено 25.10.2022.године)


 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ - 12.10.2022.


 

Одлука о избору директних корисника - привредних субјекта у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за учешће грађана на  јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле вода на територији Општине Трговиште у 2022.години закључно са даном 19.09.2022.године


 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА


 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за учешће грађана на  јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле вода на територији Општине Трговиште у 2022.години закључно са даном 12.09.2022.године.


 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за учешће грађана на  јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле вода на територији Општине Трговиште у 2022.години закључно са даном 05.09.2022.године.


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за учешће грађана на  јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле вода на територији Општине Трговиште у 2022.години закључно са даном 25.08.2022.године.


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за учешће привредних субјеката на  јавни конкурс у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Општине Трговиште  у 2022. години закључно са даном 10.08.2022.године.


 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за учешће грађана на  јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле вода на територији Општине Трговиште у 2022.години закључно са даном 10.08.2022.године.


Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјекта у спрово мера енергетске санације у домаћинствома путем уградње соларних панела

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричнеенергије за споствене потребе и унапређења


ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Трговиште за 2022. годину

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 1A

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 4

Odluka o izboru direktnih korisnika


 

Прелиминарна листа за енергетску санацију


 

Обавештење о продужетку рока

Рок за учешће на јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Трговиште у 2022 години продужен за 7 дана тј. закључно са даном 13.06.2022 године

 


 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22


Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Трговиште


 

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %