sort proizvodi

Општинска управа

Начелник Општинске управе: Драган Анђеловић, дипл. прав.

Тел./фах. 017/452-203;  моб.тел. 064/6721808
имејл: nacelnikou@trgoviste.rs

Општинска управа се образује као јединствени орган.

Основне организационе јединице Општинске управе су:

  1. Одељење за привреду, финансије, имовинско-правне, стамбено-комуналне, инспекцијске, послове урбанизма и грађевинарства, заштита животне средине, заштита од пожара и непогода, приватно предузетништво, локалну пореску администрацију и локални економски развој.
  2. Одељење за општу управу, јавне делатности, заједничке послове и јавне набавке. Јавно правобранилаштво се организује као посебна организациона јединица. У оквиру Општинске управе су и месне канцеларије и то: МК Ново Село, МК Шајинце, МК Доњи Стајевац и МК Радовница.
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %