sort proizvodi

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2024.ГОДИНУ

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2024.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА ЗА 2024.ГОДИНУ

OДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ


 

ОДЛУКУ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ


 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији Општине Трговиште

 

О Д Л У К А

П О С Л О В Н И К ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

П Р А В И Л Н И К о утврђивању зарада, накнада члановима Привременог органа општине Трговиште, Секретару привременог органа, заменику Секретара, члановима Радне групе и техничким лицима

О Д Л У К А О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ

Р Е Ш Е Њ Е О употреби текуће буџетске резерве


О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ОД 2022. ДО 2035.

О Д Л У К У

О Д Л У К У

Р Е Ш Е Њ Е О употреби текуће буџетске резерве

одлука детаљна регулација

 

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %