sort proizvodi

Седнице Скупштине

1. Конститутивна седница Скупштине општине Трговиште -19.08.2020

 

 

 

1. ОДЛУКА УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОИК-ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020.pdf

2. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА.pdf

3. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ.pdf

4. РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ШЕФОВИМА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА.pdf

5. РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШЕФОВА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА НОВОГ САЗИВА.pdf

6. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНЕ.pdf

7. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ.pdf

8. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.pdf

9. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ.pdf

10.РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ.pdf

11.РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА САВЕТА И КОМИСИЈА.pdf

12. РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА, САВЕТА И КОМИСИЈА.pdf

13. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШО ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-ОШ УЧА РАДОВНИЦА.pdf

14. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД.pdf

15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД.pdf

20.ОДЛУКА О БУЏЕТУ-РЕБАЛАНС 5.pdf

21.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ЗИУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.pdf

   

      2. Прва седница Скупштине општине Трговиште - 12.09.2020. 

 

 

 

1. ОДЛУКА ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ

2. ОДЛУКА ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

3. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА, САВЕТА И КОМИСИЈА

4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

5. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

6. РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

7. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

8. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

9. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

10. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ

11. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

12. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

13. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН

14. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

15. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН

16. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

17. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ А ПОПОВИЋ

18. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТО ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

19. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШО ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ-ОШ УЧА РАДОВНИЦА

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %