sort proizvodi

Седнице Скупштине

1. Конститутивна седница Скупштине општине Трговиште - 06.02.2024

 

1.ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

2.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

3.РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

4.РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

 


2. Први наставак конститутивне седнице Скупштине општине Трговиште - 13.02.2024.

 

1.РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

2. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ

3. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ОДБОРА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА

4. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

5.РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

6.РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

7.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА МЗ НОВО СЕЛО И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА И ЧЛАНОВА ПРИНУДНОГ ОРГАНА

8.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА МЗ ШАЈИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА И ЧЛАНОВА ПРИНУДНОГ ОРГАНА

9.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА МЗ ТРГОВИШТЕ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА И ЧЛАНОВА ПРИНУДНОГ ОРГАНА

10.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА МЗ ДОЊИ СТАЈЕВАЦ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА И ЧЛАНОВА ПРИНУДНОГ ОРГАНА

11.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА МЗ РАДОВНИЦА И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА И ЧЛАНОВА ПРИНУДНОГ ОРГАНА

 

 


3. Други наставак конститутивне седнице Скупштине општине Трговиште - 13.02.2024.

 

1.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ

2.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

3.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

4.ОДЛУКА ПРЕСТАНАК НАДЛЕЖНОСТИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

5.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

6.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

7. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

8. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН

9. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЈАВНА БИБЛИОТЕКА А.ПОПОВИЋ

10. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈУ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

11. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

12. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН

13. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

14. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

15.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

16. РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА, САВЕТА И КОМИСИЈА

18.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УО ПУ ПОЛЕТАРАЦ

19.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ БОРА СТАНКОВИЋ НОВО СЕЛО

20.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА РАДОВНИЦА

 


Седнице Скупштине 2020-2023

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %