sort proizvodi

ОДБОРИ, САВЕТИ И КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

 1. Данијела Златановић, председник
 2. Марко Крстић, зам.председника
 3. Катарина Станојковић
 4. Милош Стефановић
 5. Александар Спасић

 

 

ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ

 1. Србољуб Златковић, председник
 2. Драган Крстић, зам.председника
 3. Милан Николић
 4. Небојша Трајковић

 

 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТАРТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА

 1. Ненад Крсић, председник
 2. Момчило Ђорђевић, зам.председника
 3. Србољуб Златковић
 4. Андријана Филиповић Митић
 5. Братислав Крстић

 

 

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

 1. Ненад Крстић, председник
 2. Милош Стефановић, зам.председника
 3. Натали Здравковић
 4. Теодора Стошић
 5. Жаклина Тасковић

 

 

 

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 1. Биљана Јовановић, председник
 2. Милош Спасић – Трговиште, зам.председника
 3. Наташа Богдановић
 4. Богдан Милошевић

 

 

ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 1. Драган Крстић, председник
 2. Душан Петровић, зам.председника
 3. Милан Недељковић
 4. Саша Крстић
 5. Душан Пешић

 

 

ОДБОР ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. Андријана Јовановић, председник
 2. Александар Спасић, зам.председника
 3. Бранимир Петровић

 

 

ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

 1. Небојша Табаковић, председник
 2. Момчило Ђорђевић, зам.председника
 3. Зоран Стојменовић – Шапранце
 4. Иван Крстић
 5. Милош Спасић – Шапранце

 

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 1. Милош Спасић – Трговиште, председник
 2. Мирослав Анђеловић, зам.председник
 3. Милица Златковић
 4. Богдан Милошевић

 

ОДБОР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

 1. Марко Крстић, председник
 2. Милан Николић, зам.председника
 3. Милан Петровић
 4. Небојша Трајковић

 

 

ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 1. Смиља Бојковић Стаменовић, председник
 2. Братислав Крстић, зам.председника
 3. Петруш Грујић
 4. Бранислав Колић
 5. Гордана Ристић

 

ОДБОР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

 1. Драган Крстић, председник
 2. Јелена Станисављевић, зам.председника
 3. Наташа Богдановић
 4. Ивана Стојановић

 

ОДБОР ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 1. Миодраг Поповић, председник
 2. Мирослав Петковић, зам.председника
 3. Гојко Остојић
 4. Перица Станојковић
 5. Срећко Ђорић

 

ОДБОР ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

 1. Милан Николић, председник
 2. Биљана Јовановић, зам.председника
 3. Александар Колић
 4. Бојан Давидовић
 5. Зоран Михајловић
 6. Стефан Јовановић

 

ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 1. Мирослав Анђеловић, председник
 2. Ана Стојановић, зам.председника
 3. Новица Живановић
 4. Милена Костић Недељковић

 

 

САВЕТ ЗА МЛАДЕ

 1. Натали Здравковић, председник
 2. Теодора Стошић, зам.председника
 3. Александра Стојковић
 4. Братољуб Стојановић
 5. Милан Трајковић

 

 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ

 1. Андријана Филиповић Митић, председник
 2. Марина Спасић, зам.председника
 3. Биљана Стефановић
 4. Милица Златковић
 5. Андријана Јовановић
 6. Новица Живановић
 7. Драгана Михајловић
 8. Ана Стојановић

 

 

КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

 1. Биљана Стојановић, председник
 2. Катарина Станојковић, зам.председника
 3. Наташа Манасијевић
 4. Данијела Златановић
 5. Миљана Златковић
 6. Милан Станковић
 7. Стефан Анђеловић
 8. Јелена Анђеловић

 

 

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

 1. Драган Анђеловић, председник
 2. Јелена Станисављевић, зам.председника
 3. Александар Анђеловић
 4. Игор Митровић

 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

 1. Марјан Петковић, председник
 2. Зоран Крстић, зам.председника
 3. Петар Антић

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

 1. Александар Ристић, председник
 2. Драгољуб Станојковић, зам.председника
 3. Зоран Златановић
 4. Милан Станковић
 5. Јасмина Ђорђевић
 6. Игор Митровић

 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

 1. Горан Стојановић, начелник ПС Трговиште, председник
 2. Наташа Манасијевић, зам.председника
 3. Братислав Крстић, члан
 4. Бранимир Ђорђевић, члан
 5. Милена Костић Недељковић, члан

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

 1. Бранислав Колић, председник
 2. Милан Николић, зам.председника
 3. Петруш Грујић, члан
 4. Игор Стојменовић, члан
 5. Благоја Јовановић, члан
 6. Драган Анђеловић, члан

 

 

ЛОКАЛНИ САВЕТ РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

 1. ВЕСНА ЈАЋИМОВИЋ, испред савета родитеља ОШ „Бранко Радичевић“ Трговиште
 2. ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ, испред савета родитеља ОШ „Жарко Зрењанин-Уча“ Радовница
 3. ЗОРАН МИХАЈЛОВИЋ, испред савета родитеља ОШ „Вук Караџић“ Доњи Стајевац
 4. БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ, испред савета родитеља ОШ „Бора Станковић“ Ново Село
 5. МИЛИЈАНА СТАНКОВИЋ, испред савета родитеља ССШ „Милутин Бојић“ Трговиште
close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %