sort proizvodi

ОДБОРИ, САВЕТИ И КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

 

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

 1. Катарина Станојковић, председник
 2. Иван Крстић, члан
 3. Марина Стојковић, члан
 4. Иван Тасић, члан

 

ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ

 1. Јелена Станисављевић, председник
 2. Лидија Анђеловић, члан
 3. Милош Стефановић, члан

 

 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА

 1. Петруш Грујић, председник
 2. Ненад Крстић, члан
 3. Андријана Филиповић, члан
 4. Жарко Недељковић, члан
 5. Александар Анђеловић, члан

 

 

ОДБОР  ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

 1. Ненад Крстић, председник
 2. Драган Крстић, члан
 3. Милош Стефановић, члан
 4. Радован Спасић, члан
 5. Горан Ристић, члан

 

ОДБОР  ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 1. Биљана Јовановић, председник
 2. Мирослав Анђеловић, члан
 3. Милан Станковић, члан
 4. Биљана Смиљковић, члан

 

ОДБОР  ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 1. Драган Крстић, председник
 2. Јелена Лазаревић, члан
 3. Анђела Богдановић, члан
 4. Душан Петровић, члан
 5. Радивојица Недељковић, члан

 

ОДБОР  ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. Наташа Манасијевић, председник
 2. Дејан Филиповић, члан
 3. Ненад Гроздановић, члан

 

ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

 1. Небојша Марковић, председник
 2. Сања Јордановић Николић, члан
 3. Момчило Ђорђевић, члан
 4. Живојин Ђорђевић, члан
 5. Донка Смиљковић, члан

 

ОДБОР  ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 1. Горан Ристић, председник
 2. Дијана Стефановић, члан
 3. Александар Ристић, члан
 4. Игор Стојменовић, члан

 

ОДБОР  ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

 1. Лидија Анђеловић, председник
 2. Наташа Манасијевић, члан
 3. Власта Петровић, члан
 4. Драган Станковић, члан
 5. Данијела Тасић, члан

 

ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 1. Смиља Бојковић, председник
 2. Дијана Стефановић, члан
 3. Петруш Грујић, члан
 4. Бранкица Антић, члан
 5. Бојан Ђорђевић, члан

 

 

ОДБОР  ЗА УТВРЂИВАЊЕ  ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА,ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

 1. Душан Петровић, председник
 2. Милан Недељковић, члан
 3. Анђела Богдановић, члан
 4. Живојин Ђорђевић, члан

 

ОДБОР  ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 1. Миодраг Поповић, председник
 2. Мирослав Петковић, члан
 3. Јелена Лазаревић, члан
 4. Милош Стефановић, члан

 

ОДБОР  ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

 1. Станоје Станојковић, председник
 2. Биљана Јовановић, члан
 3. Смиља Бојковић, члан
 4. Светлана Дивчић, члан

 

ОДБОР  ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 1. Дијана Стефановић, председник
 2. Иван Крстић, члан
 3. Наташа Димитровска, члан

 

САВЕТ  ЗА МЛАДЕ

 1. Дејан Филиповић, председник
 2. Давор Стојилковић, члан
 3. Данијел Цветковић, члан
 4. Анђела Богдановић, члан

 

САВЕТ  ЗА ЗДРАВЉЕ

 1. Андријана Филиповић, председник
 2. Мирослав Анђеловић, члан
 3. Биљана Стефановић, члан
 4. Драгана Михајловић, члан

 

 

 

КОМИСИЈА  ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

 1. Нела Спасић, председник
 2. Сунчица Јордановић, члан
 3. Катарина Станојковић, члан
 4. Зоран Златановић, члан
 5. Новица Живановић, члан
 6. Милена Костић Недељковић,члан
 7. Милан Станковић,члан

 

САВЕТ  ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

 1. Наташа Димитровска, председник
 2. Момчило Ђорђевић, члан
 3. Југослава Станисављевић, члан

 

 

close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %