sort proizvodi

Општинска акта

 

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији Општине Трговиште

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ ИЛИ СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

СТАТУТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ - ступио на снагу 06.03.2019.године - Објављен у "Службеном гласнику Града Врања" бр.3/2019

СТАТУТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ - престао да важи 06.03.2019.године

ОДЛУКA О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОПШТИНИ ТРГОВИШТЕ БР.110-9/2019 24.10.2019.ГОДИНЕ 


15.04.2019.

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - ПРОГРАМ 2019

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Трговиште за 2019.годину

Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Трговиште за 2019.годину

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %