sort proizvodi

ПОРОДИЉСКА ПРАВА И РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Обавештење Одељења за инспекцијске  послове и друштвене делатности – Служба за борачко-инвалидску заштиту, породиљска права,права на родитељски и дечији додатак

 

Министарство за бригу о породици и демографију оценило је да је у складу са Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године, којом је дошло до измене члана 13. став.1. Закона о финансијској подршци породици са децом у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, потребно да надлежни орган јединице локалне самоуправе-Одељење за друштвене делатности-Одсек за друштвену бригу о деци, преиспита сва решења којима је одлучено о поменутом праву у периоду од 19. априла 2019. године до 14.02.2024. године.

Корисници којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети захтев, уколико сматрају да им је право повређено, на шалтеру Писарнице општинске управе општине Трговиште.

Рок за подношење наведеног захтева је 6 месеци од дана објављивања Одлуке Уставног суда и истиче 14. августа 2024. године.


OBRAZAC-Zahtev za izmenu resenja po odluci Ustavnog suda.docx

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %