sort proizvodi

СЕРВИСИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

БИРАЧКИ СПИСАК

Водилац бирачког списка: Горан Стојановић

Увид у бирачки списак може се обавити сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова у канцеларији бр. 14.

Све детаљне информације могу се добити на тел.017/452-207, лок. 113.

имејл: birackispisak@trgoviste.rs


МАТИЧНА СЛУЖБА:

Матичари:

Општинска управа Трговиште: Јовица Трајковић, тел. 064/8241525

МК Ново Село: Драган Митровић, тел. 064/3718684

МК Шајинце: Драган Митровић, тел. 064/3718684

МК Доњи Стајевац: Драгослав Крстић, тел. 060/1414441

МК Радовница: Миле Костадиновић, тел. 063/7242819

 

Потребна документа (извод из МКР, МКВ, МКУ, уверење о држављанству и остало) грађани могу подизати сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова.

Потребна документа могу се добити и поштом на кућну адресу, уколико се изврши уплата следећих такси и уколико се уплатнице пошаљу факсом на тел/фах: 017/452-207, са назнаком за матичну службу:

 

 

Сврха уплате: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 740,00 динара (уверење о држављанству)или 460,00динара (извод из МКР, МКВ) или 780 динара (за међународни извод МКР, МКВ или МКУ)

Жиро рачун: 840-742221843-57

Позив на број: 83-102

 

Све детаљне информације могу се добити на:

 тел. 017/452-150 или 017/452-207, лок. 114.

имејл: maticartrgoviste@gmail.com

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %