sort proizvodi

Инспекција за заштиту животне средине

2024.

PLAN RADA INSPEKCIJE ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE ZA 2024

KL_01_Studija_uticaja 271223

KL_03_Koriscenje pojedinacnih izvora buke 271223

KL_03_Sagorevanje-bez kontinualnog merenja 271223

KL_06_Nesanitarne_deponije 271223

KL_08_Neopasan_i_inertan_otpad - 271223

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2023.


2023.

годишњи план рада инспекције за 2023 годину

KL_10_Zastita_od_buke 121222

KL_11_Dostava_podataka 121222

KL_01_Operater_postrojenja_za_upravljanje_otpadom 121222

KL_01_Studija_uticaja 121222

KL_03_Sagorevanje-bez kontinualnog merenja 121222

KL_06_Nesanitarne_deponije 121222

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022 ГОДИНУ


2022.

План рада инспекције заштите зивотне средине за 2022.

Контролне листе

Годишњи извештај инспекције Заштите животне средине за 2021. год


2021.

Годишњи извештај о раду за 2020.годину

рада инспекције за заштиту животне средине за 2021 годину

KL_01_Operater_postrojenja_za_upravljanje_otpadom

KL_01_Studija_uticaja

KL_06_Nesanitarne_deponije

KL_08_Neopasan_i_inertan_otpad

KL_11_Dostava_podataka

KL_02_Sagorevanje-kontinualno izmene 271219

KL_03_Sagorevanje-povremeno izmene 271219

KL_04_Stacionarni izvori-kontinualno izmene 271219

KL_05_Stacionarni izvori-povremeno izmene 271219

KL_06_Benzinske_stanice 271219


 

2020.

Годишњи план 2020

КЛ_01_Оператер_постројења_за_управљање_отпадом

КЛ_01_Студија_утицаја

КЛ_02_Сагоревање-континуално измене 271219

КЛ_03_Сагоревање-повремено измене 271219

КЛ_04_Стационарни извори-континуално измене 271219

КЛ_05_Стационарни извори-повремено измене 271219

КЛ_06_Бензинске_станице 271219

КЛ_06_Несанитарне_депоније

КЛ_08_Неопасан_и_инертан_отпад

КЛ_11_Достава_података

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2019 годину према члану 44. Закона о инспекцијском надзору


2019.

Годишњи план рада за 2019.годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду за 2018.годину


2018.

Годишњи извештај о раду за 2017.годину

Годишњи план рада за 2018.годину

Контролне листе

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %