sort proizvodi

Инспекција за заштиту животне средине

2021.

Годишњи извештај о раду за 2020.годину

рада инспекције за заштиту животне средине за 2021 годину

KL_01_Operater_postrojenja_za_upravljanje_otpadom

KL_01_Studija_uticaja

KL_06_Nesanitarne_deponije

KL_08_Neopasan_i_inertan_otpad

KL_11_Dostava_podataka

KL_02_Sagorevanje-kontinualno izmene 271219

KL_03_Sagorevanje-povremeno izmene 271219

KL_04_Stacionarni izvori-kontinualno izmene 271219

KL_05_Stacionarni izvori-povremeno izmene 271219

KL_06_Benzinske_stanice 271219


 

2020.

Годишњи план 2020

КЛ_01_Оператер_постројења_за_управљање_отпадом

КЛ_01_Студија_утицаја

КЛ_02_Сагоревање-континуално измене 271219

КЛ_03_Сагоревање-повремено измене 271219

КЛ_04_Стационарни извори-континуално измене 271219

КЛ_05_Стационарни извори-повремено измене 271219

КЛ_06_Бензинске_станице 271219

КЛ_06_Несанитарне_депоније

КЛ_08_Неопасан_и_инертан_отпад

КЛ_11_Достава_података

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2019 годину према члану 44. Закона о инспекцијском надзору


2019.

Годишњи план рада за 2019.годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду за 2018.годину


2018.

Годишњи извештај о раду за 2017.годину

Годишњи план рада за 2018.годину

Контролне листе

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %