sort proizvodi
news

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ РАСПИСАНЕ ЗА 21.АПРИЛ 2024.ГОДИНЕ

Autor:

На основу  члана 14. став 1. и 21. Закона о јединственом бирачком списку
( „ Службени гласник РС“ , бр. 104/09 и 99/11), тачака 9. и 10. Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку  ( „ Службени гласник РС“ , бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22) и Одлуке председнице општине Трговиште о расписивању избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Трговиште бр.013-4/2024 од 08.03-2024.године,  Општинска управа општине Трговиште,

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ РАСПИСАНЕ ЗА 21.АПРИЛ 2024.ГОДИНЕ

 

 

 

         Део Јединственог бирачког списка за територију општине Трговиште изложен је у седишту Општинске управе општине Трговиште, улица Краља Петра I Карађорђевића бр.4 ,  канцеларија бр. 21, у времену од 07,00 до 15,00 часова, сваког радног дана и суботом , а најкасније до дана закључења бирачког списка 05.04.2024.године у 24,00 часова.

        Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је бирач уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

       Захтев за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем могу поднети Општинској управи сваког радног дана и суботом, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

      Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилаже овлашћење и потребни докази.

        У поступку вршења увида у бирачки списак, лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са Законом којим се уређује заштита података о личности.

       

 

 

 Грађани могу поднети захтев за упис-промену података у Јединственом бирачком списку и на порталу е-Управа.

          Увид у јединствени бирачки списак може се извршити електронским путем на званичној  интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ , као и на интерент страници општине Трговиште https://www.trgoviste.rs/  уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте или пасоша.

           Након закључења бирачког списка , Општинска управа општине Трговиште врши све промене у бирачком списку на основу личних захтева који се подносе најкасније до 17.04.2024.године до 24 часа. Сва решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка, Општинска управа општине Трговиште доставља Изборној комисији за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине Трговиште, која у обзир узима само она решења која је примила 48 часова пре дана избора и на основу њих уноси измене у посебне изводе из бирачког списка.

Обавештење објавити  у „Службеном гласнику Града Врања“, на интернет страници општине Трговиште и огласним таблама органа општине и месних заједница.

 

 

ПРАВИЛАН УПИС ГРАЂАНА У БИРАЧКИ СПИСАК

ЈЕ ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ БИРАЧКОГ ПРАВА

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК - ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 21.04.2024.

Претражите вести

НАТАША МАНАСИЈЕВИЋ

Председница општине Трговиште

email

БРАТИСЛАВ КРСТИЋ

Заменик председнице општине

email

НЕНАД КРСТИЋ

Народни посланик

email

Општина Трговиште

place Краља Петра Првог 4 Трговиште, Србија

local_phone +381 17/452-207, +38117/452-710, +381 17/452-203

email kabinetpredsednika@trgoviste.rs

local_printshop 017/ 452 709

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %