sort proizvodi
news

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

Autor:

Р Е П УБ Л И К А   С Р Б И Ј А

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 208-15/2021

Дана 01.12.2021.године

Т Р Г О В И Ш Т Е

 

Општинска управа општине Трговиште,  на основу члана 14. став. 1. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021), члана 3. став 3. и 4. Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму („Службени гласник РС“, број 113/2021), даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА
 ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

Одлуком Народне скупштине Републике Србије РС бр.80 од 30. 11. 2021. године, расписан је републички референдум ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, који се одржава 16. јануара 2022. године, у времену од 7.00 до 20.00 часова.

Обавештавају се грађани са подручја општине Трговиште као и  сва интерно расељена лица са Косова и Метохије, да Општинска управа општине Трговиште, као орган надлежан за ажурирање дела Јединственог бирачког списка за подручје општине Трговиште, излаже на увид део бирачког списка за подручје општине Трговиште, те да могу извршити увид у бирачки списак, тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку неких чињеница у делу Јединственог бирачког списка за општину Трговиште,

Део Јединственог бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана омогућава провера да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Бирачки списак је изложен у згради општине Трговиште, у улици Краља Петра I Карађорђевића бр.4, канцеларија број 21, приземље.

Увид у Јединствени бирачки списак, у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (https://upit.birackispisak.gov.rs/), Републичке изборне комисије (https://www.rik.parlament.gov.rs) ,на банеру за претрагу  и интернет страници општине Трговиште (https://trgoviste.rs), на банеру за претрагу,  уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

Захтев за упис или брисање из бирачког списка, измену, исправку или допуну података у бирачком списку грађани могу поднети сваког радног дана до 31. 12. 2021. године у 24.00 часа, када орган надлежан за вођење Јединственог бирачког списка доноси решење о закључењу бирачког списка.

Грађани могу од расписивања републичког референдума, до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 25. 12. 2021. године до 24.00 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће се на републичком референдуму изјашњавати по месту боравишта на територији општине Трговиште (изабрано место гласања).

Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније до 25. 12. 2021. године, могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати у иностранству.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта и упису тог податка у бирачки списак, бирач се не уписује у извод из бирачког списка по месту његовог пребивалишта, односно уписује се у извод из бирачког списка према месту боравишта.

 

Посебно се позивају малолетна лица која стичу пунолетство односно бирачко право најкасније на дан одржавања референдума 16.јануара 2022.  године, да могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за општину Трговиште, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице, уз прилагање потребних доказа.

 

Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа општине Трговиште, по овлашћењу начелника Општинске управе општине Трговиште, до закључења бирачког списка, односно до 31. 12. 2021. године, до 24.00 часа.

Након закључења бирачког списка, односно 31. 12. 2021. године, грађани могу поднети захтев за промене у бирачком списку непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко Општинске управе општине Трговиште (са потребним доказима), закључно са 12. 1. 2022. године, до 24.00 часа.

Увид у бирачки списак и промене у бирачком списку грађани могу вршити, сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова.

НАЧЕЛНИК

Драган Анђеловић

 

ПРИЛОГ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

     

Претражите вести

Миљана Златковић Стојановић

Председница општине Трговиште

email

Ненад Крстић

Народни посланик

Шеф одборничке групе

email

Opština Trgovište

place Краља Петра Првог 4 Трговиште, Србија

local_phone +381 17/452-207, +38117/452-710, +381 17/452-203

email kabinetpredsednika@trgoviste.rs

local_printshop 017/ 452 709

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %